Expertmeeting Ler(n)ende Euregio in Boxmeer

18-03-2010

Op 18 maart jl. ontmoetten tal van Nederlandse en Duitse experts elkaar in Boxmeer en spraken daarbij over de vraag welke bijdrage "Ler(n)ende Euregio" zou moeten of kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze Euregionale economie en  beroepsonderwijs.

Er werd deelgenomen door vertegenwoordigers van tal van Duitse en Nederlandse Ministeries, waaronder OCW en MAGS,  Kenniscentrum Handel, Industrie- und Handelskammer en Duitse en Nederlandse onderwijsinstellingen.

Bespreking geschiedde via werkgroepen en resulteerden in concrete adviezen.

Het verslag van deze bijeenkomst is via deze site te downloaden (Nederlandse en Duitse versie).