Werkconferentie 18 april 2013: Nieuwe perspectieven voor Duits in het mbo

03-04-2013

Op 18 april 2013 organiseert het netwerk Ler(n)ende Euregio van 13.00 uur tot en met 16.00 uur een werkconferentie in de Euregiostelle te Kleve voor vakdocenten, teamleiders en taaldocenten om mee te denken over de invulling van het keuzedeel Duits in de kwalificatiedossiers MBO.

 

 

Duitse taal onder druk

De positie van de Duitse taal en cultuur staat al sinds enkele jaren ernstig onder druk. Dit was aanleiding voor het netwerk de Ler(n)ende Euregio om in samenwerking met een aantal landelijke partners op 21 september 2012 een grote conferentie te organiseren. Tijdens deze conferentie werd uiteengezet  om welke economische belangen het gaat en waarom het zo belangrijk is dat onze vakmensen de Duitse taal beheersen. Aan het slot van deze conferentie werden vervolgactiviteiten in het vooruitzicht gesteld, met name op de Dag van de Duitse taal in 2013.

 

Herzien kwalificatiedossiers

Inmiddels is er veel gebeurd en heeft de situatie zich mogelijk in positieve zin ontwikkeld. In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) opdracht gegeven de kwalificatiedossiers voor het MBO te herzien. Een belangrijk gevolg hiervan is dat er in alle dossiers keuzedelen zullen worden opgenomen. De ontwikkeling van een goed doordacht keuzedeel zal naar onze overtuiging Duits in het MBO op een goede manier op de kaart zetten. De MBO Raad heeft ons aangeraden het initiatief te nemen tot het ontwikkelen van een keuzedeel Duits. Het projectmanagement van de Ler(n)ende Euregio is deze uitdaging aangegaan en heeft in de afgelopen maanden al een aantal belangrijke stappen in deze richting gezet. Bij de inhoudelijke vormgeving van dit keuzedeel Duits wil het projectmanagement de vakdeskundigen uit de scholen betrekken.

 

Uitnodiging

We nodigen voor deze werkconferentie vakdocenten, teamleiders en taaldocenten uit die het belang van Duits voor hun opleiding onderschrijven en mee willen denken over de wijze waarop we het keuzedeel Duits gestalte willen geven. We achten het van groot belang dat alle scholen die deel uitmaken van de Ler(n)ende Euregio op deze werkconferentie vertegenwoordigd zijn.

 

Daarom verzoeken we een ieder die deze uitnodiging ontvangt binnen het eigen ROC te onderzoeken welke collega's een constructieve bijdrage zouden kunnen leveren aan deze werkconferentie. Ter informatie kunt u het Dossier Duits in het MBO bekijken.

Aanmelden via het volgende emailadres: w.koekkoek@roc-nijmegen.nl