Vooraankondiging aanbesteding Ler(n)ende Euregio doet het

04-09-2015

Vooraankondiging van de aanbesteding

Voor het project Interreg V: De Ler(n)ende Euregio doet het! zoekt ROC Nijmegen als Lead Partner naar partijen die een bijdrage kunnen leveren om de doelstellingen van het project te realiseren in de vorm van externe expertise op het gebied van:

1. Onderwijskundige diensten

2. Ontwikkelen en uitvoeren van zogenaamde 'Barometers'

3. Het doen van onderzoek naar de effecten van de programma's, activiteiten en overigeinterventies vanuit het programma Ler(n)ende Euregio doet het!.

Aanbestedende diensten in Nederland zijn verplicht hun Europese aanbestedingen (eerst) te publiceren via www.Tenderned.nl, het elektronisch systeem voor aanbestedingen. Via dit systeem worden de (voor)aankondigingen gezonden aan de Europese Commissie ter publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (TED).

Omdat zowel www.Tenderned.nl als TED meertalige publicaties niet integraal ondersteunen en ROC Nijmegen nadrukkelijk Nederlandse en Duitse partijen wil betrekken in deze aanbesteding heeft ROC Nijmegen ervoor gekozen om de vooraankondiging integraal te vertalen in het Duits en deze Duitse versie ook te publiceren op de website www.lerende-euregio.com.

Dit bericht inclusief de Duitse vooraankondiging wordt ook op www.Tenderned.nl geplaatst.
Nota bene: In het vervolg van deze aanbesteding zullen alle inhoudelijke stukken beschikbaar worden gesteld via www.CTMsolutions.nl.

Tot het moment van aankondiging van de opdracht kunt u vragen en/of opmerkingen richten aan aanbesteding@roc-nijmegen.nl.

Aankondiging van de opdracht
De publicatie van de aankondiging van de opdracht zal binnenkort via www.CTMsolutions.nl geschieden (de aanbestedingstool gebruikt door ROC Nijmegen) die er vervolgens voor zorgt dat de aanbesteding op www.Tenderned.nl en TED wordt gepubliceerd. Zodra de aankondiging op www.Tenderned.nl beschikbaar is, zal hiervan ook een bericht op deze website worden geplaatst. Vanwege bovengenoemde technische beperking zal ook de aankondiging van de opdracht integraal in het Duits worden vertaald. Deze vertaalde versie zal te zijner tijd op via www.CTMsolutions.nl. beschikbaar zijn.