Nieuwe Projectleider

01-05-2017

Met ingang van 1 mei 2017 is  Willem van Hees gestart als projectleider Ler(n)ende Euregio.

 

Willem van Hees is reeds lange tijd in verschillende rollen bij ROC Nijmegen werkzaam. Hij heeft veel kennis van de Euregionale context. Met zijn ruime ervaring met de Ler(n)ende Euregio bij ROC Nijmegen heeft Willem zich altijd sterk ingezet op het versterken van de euregionale competenties bij studenten. Tevens is hij warm pleitbezorger voor het versterken van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Hij kijkt er naar uit zich hiervoor breder in te zetten in nauwe afstemming met de stakeholders aan Duitse en Nederlandse zijde.

Ler(n)ende Euregio wenst Willem van Hees heel veel succes en plezier in zijn nieuwe rol.