Geautoriseerde beschrijving voor beroep kok en gastheer/gastvrouw

Werknemers in de grensstreek willen graag inzicht in de competenties van een arbeidskracht met een vakdiploma die over de grens wil werken. Om transparantie en acceptatie van vakdiploma's in de Euregio te realiseren, stelde de Ler(n)ende Euregio geautoriseerde beschrijvingen op voor de beroepen kok en gastheer/gastvrouw.

De geautoriseerde beschrijving is tot stand gekomen door een vergelijking te maken van de profielen van de beroepen kok en gastheer/gastvrouw aan de hand van de competenties waarover een verkoper dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma's.

Een geautoriseerde beschrijving is een door bevoegde instanties goedgekeurde en vergelijkende beschrijving van de opleidingsprofielen van het beroep van verkoper in Nederland en Duitsland. De vergelijkende beschrijving wordt gemaakt aan de hand van de competenties waarover een verkoper dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma's.

De beschrijving wordt opgesteld door:

  • wetenschappers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt (KBA) samen met het projectmanagement van de Ler(n)ende Euregio
  • Niederrheinische IHK in Duisburg
  • het kenniscentrum van de betreffende bedrijfstak

De geautoriseerde beschrijving wordt voorzien van de logo's van deze organisaties. Daarmee komt tot uitdrukking dat zij de inhoud ervan ten volle onderschrijven.