Informatie voor bedrijven

De Ler(n)ende Euregio biedt u als bedrijf de mogelijkheid om (toekomstige) werknemers voor te bereiden op grensoverschrijdend zaken doen en/of werken.

 

Meerwaarde bedrijf

Als bedrijf kunt U ook een bijdrage leveren aan Ler(n)ende Euregio.

  • Stageplaatsen aanbieden voor studenten uit het buurland.
  • Scholen die verbonden zijn aan Ler(n)ende Euregio vragen om een bedrijfsprobleem te helpen oplossen in de vorm van een project.
  • Technisch hoogwaardige apparatuur ontsluiten voor studenten en docenten uit het buurland, die dergelijke voorzieningen niet tot hun beschikking hebben (facility sharing).
  • Gastlessen verzorgen voor studenten en docenten uit het buurland.
  • Gevraagd of ongevraagd meedenken over de invulling van het Euregionale beroepsonderwijs.

Geautoriseerde beschrijving

Daarnaast geeft Ler(n)ende Euregio geautoriseerde beschrijvingen uit voor beroepen in de detailhandel, horeca, techniek en logistiek. De geautoriseerde beschrijving dient als communicatiemiddel voor werkgevers en werknemers in de Nederlands - Duitse grensstreek. Dit document is tot stand gekomen door een vergelijking te maken van de profielen van een bepaald beroep. Dit gebeurde aan de hand van de competenties waarover de beroepsbeoefenaar dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma's. De geautoriseerde beschrijving geeft werkgevers inzicht in de diploma's van opleidingen in een en zelfde branche in Nederland en in Duitsland.

 

Neem contact op met de: