Algemene informatie

De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend opleiden.

De projecten Ler(n)ende Euregio doet het! en 'Leren zonder grenzen' bieden Nederlandse en Duitse scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de grensstreken Rijn-Waal  en Gronau- Enschedede mogelijkheid om leerlingen Euregionaal op te leiden als onderdeel van de eigen opleiding.

Dat gebeurt door:

  • het stimuleren van uitwisseling, ontmoeting en samenwerking,
  • door een gezamenlijk Nederlands-Duits opleidingsaanbod te creëren,
  • grensoverschrijdende stages te realiseren,
  • regionaal te certificeren.

Het project 'Leren zonder grenzen' kent een indeling in werpakketten. Per pakket zijn afspraken gemaakt over de doelen, aanpak, werkwijze en te behalen resultaten.

 

Lees verder voor werkpakketten