Samenwerken

Samenwerken staat bij de Ler(n)ende Euregio centraal. Het project streeft er naar dat de deelnemende scholen ook daadwerkelijk samenwerken met elkaar en streven naar een gezamenlijk onderwijsaanbod. Scholen die uitsluitend willen uitwisselen en geen ambities koesteren om een gezamenlijk onderwijsaanbod te ontwikkelen, zijn van deelname uitgesloten. Om samenwerking te stimuleren, werkt de Ler(n)ende Euregio met mobiliteiten en tandems.

Mobiliteit
Een mobiliteit is het uitvoeren van een- of meerdaagse grensoverschrijdend werkbezoek tussen Nederlandse en Duitse scholen. Naast docenten, managers en studenten kunnen ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven hieraan deelnemen.

Scholen of opleidingen met weinig of geen Euregionale ervaring, zullen over het algemeen starten met een één- of meerdaagse uitwisseling. Het doel is dan om de partnerschool beter te leren kennen en eerste gesprekken te voeren over verdere samenwerking.

Mocht een uitwisseling leiden tot een tandemactiviteit of wil de school meteen gaan beginnen met een tandem, dan zijn de volgende criteria van belang:

 • De activiteit sluit aan op het Nederlandse en Duitse kwalificatiedossier.
 • De activiteit wordt uitgevoerd door in ieder geval één Nederlandse en één Duitse middelbare beroepsopleiding, waarbij samenwerking met andere partijen in principe mogelijk is.
 • Er moet sprake zijn van concrete inbreng van alle partijen binnen de tandem.
 • Een of meerdere thema's, namelijk het vergroten van interculturele (Euregionale) competenties, tweetaligheid (Duits-Nederlands) of Ondernemerschap/Ondernemendheid maken onderdeel uit van de tandem.
 • De uit te voeren tandem maakt onderdeel van het beleid van de school.
 • De tandem is relevant voor de arbeids-/onderwijsmarkt.

Tandems
Het ontwikkelen van gezamenlijk Euregionaal beroepsonderwijs door samenwerking tussen teams (tandems) van Nederlandse en Duitse scholen en bedrijven.

Daarbij worden de volgende varianten onderscheiden.

- Euregionale lessen:
Nederlands-Duitse groepen van leerlingen krijgen een beroepsgericht onderwijsaanbod.

- Euregionale stages:
Nederlandse en Duitse leerlingen gaan over de grens stage lopen.

- Euregionaal onderwijsmateriaal:
Duitse en Nederlandse scholen ontwikkelen en onderhouden gezamenlijk lesmateriaal, modulen, kerntaken of een gehele opleiding.

Arbeids-/onderwijsmarkt
Om de relevantie voor de arbeids-/onderwijsmarkt te kunnen bepalen, is er door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) binnen de Euregio onderzoek verricht.

Het volledige rapport is in te zien/te  downloaden via deze website.

Daaruit zijn de volgende beloftevolle opleidingen of sectoren geselecteerd:

 • Detailhandel (Verkoper/Verkoopspecialist/Filiaalmanager)
 • Horeca (Kok/Gastheer-Gastvrouw)
 • Toerisme (Stages/Projecten die bijdragen aan regionale toerisme)
 • Internationaal georiënteerde commercieel-administratieve en juridische functies
 • Gezondheidszorg (Verpleegkunde/omgang met patiënten)
 • Metaal, Electro, Installatie - Engineering (vooral de niveau 3/4- opleidingen en all-roundopleidingen als Mechatronica)
 • Transport en Logistiek (Logistiek medewerker en Chauffeur Beroepsgoederenvervoer)
 • Bouw en Infra
 • ICT-Multimedia

Tandemprojecten die vallen onder deze sectoren, maken dus meer kans om te worden gehonoreerd. Dat wil niet zeggen dat andere opleidingen geen kans maken. Het kan immers zijn dat een of meerdere scholen aangeven ook andere opleidingen van belang te vinden. In overleg met projectmanagement en stuurgroep zal worden bekeken of een dergelijk initiatief Euregionale waarde heeft.