Werkpakketten Leren zonder grenzen

Lopende projecten van Leren zonder grenzen

Het project 'Leren zonder grenzen' kent een indeling in werkpakketten. Per pakket zijn afspraken gemaakt over de doelen, aanpak, werkwijze en te behalen resultaten.

Elk werkpakket kent een eigen projectleider die de afzonderlijke werkpakketten controleert en zorgt dat alle projectpartners in het werkpakket hun taken uitvoeren en aan hun verplichtingen voldoen.

Het project kent de volgende werkpakketten:

werkpakket

projectleider

school

1 Techniek / Regioticket 2

Mike Broekhuizen

AT Techniekopleidingen

2 Windenergie

Paul de Wit

Deltion College

3 Optiek in den gezondheidszorg

Herman Zwakenberg

Deltion College

4 Kinderopvang

Marcel Wiggers

Roc van Twente

5 Logistiek

Andreas Geisler

Roc van Twente

6 (Detail)handel

Gerard Stok

Roc van Twente

7 Bouw / Hout / Meubel / Interrieur

Rob Rouwers

Roc van Twente

Meerdere werkpakket werken samen met activiteiten van het project Ler(n)ende Euregio doet het!, met name t.a.v. platforms en beroepswedstrijden.

Daarnaast is er nog een 8e werkpakket: beloftevolle domeinen

Er zullen opleidingsdomeinen aansluiten waar in de oorspronkelijke projectbeschrijving van Leren zonder grenzen geen rekening mee werd gehouden. Enkele beloftevolle domeinen zijn: toerisme, horeca, sport en vrije tijd, verpleging en verzorging.

Bedrijven aan beide zijden van de grens blijken zeer grote behoefte te hebben aan medewerkers die de buurtaal beheersen. Het is wenselijk dat jongeren in bepaalde beroepen beschikken over internationaal erkende taalcertificaten. Er zal bij de nieuwe tandemprojecten nadruk liggen op het verwerven van de buurtaal. De ervaringen die met dit werkpakket opgedaan worden, zullen benut worden om bij de andere pakketten de resultaten op het gebied van buurtaalonderwijs te verbeteren. Het projectmanagement van de leadpartner - Graafschap College - zal intensief voorlichting geven aan

Nederlandse en Duitse scholen voor beroepsonderwijs in de EUREGIO en daarbij nauw samenwerken met het projectmanagement van de Ler(n)ende Euregio doet het!.