WP 5 Logistiek

Werkpakket 5 Logistiek

Doel

Er worden twee gemeenschappelijke opleidingsprogramma's (tandems) ontwikkeld, die door Nederlandse en Duitse leerlingen gemeenschappelijk zullen worden uitgevoerd.
Deze hebben de volgende componenten:
- Gestructureerd praktijkopdrachten in de werkplaatsen
- Bijpassend lesmateriaal
- Materiaal ter voorbereiding op stages
- Proeven van bekwaamheid (praktijktoetsen)

De deelnemend scholen sluiten zich aan bij reeds bestaande activiteiten die door opleidingen detailhandel binnen het netwerk van de ler(n)ende Euregio zijn ontwikkeld: brancheplatforms en beroepenwedstrijden. Een van de ROC's participeert al in dit netwerk.

Activiteiten
-        Mobiliteiten
-        Tandems
-        Stages
-        Platforms
-        Beroepswedstrijden

Voor definities van bovengenoemde activiteiten: lees verder sub Samenwerken

Deelnemende scholen en bedrijven / organisaties (stand juni 2017)

partners

Roc van Twente

Hansa Berufskolleg

Deltion College

Ler(n)ende Euregio

 

Interesse?
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Johannes Reef/ Silke Kienecker
+49 25517047112
reef@dnl-contact.dekienecker@dnl-contact.de

Stan Buil
+ 31 6 10 23 30 71
s.buil@graafschapcollege.nl